Firmamızın çevre politikası, ISO 14001:2015 standardına uygun olarak aşağıdaki prensiplere dayanmaktadır:

  • Çevre kirliliğine etki eden şirket içi ve dışındaki faktörleri minimize ederek çevrenin korunmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz.
  • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanarak sürdürülebilir bir çevre politikası izliyoruz.
  • Geri dönüşüm teknolojilerini uygulayarak atık yönetimini ve kaynakların tekrar kullanılabilirliğini destekliyoruz.
  • Hem şirket içinde hem de dışında çevre ile ilgili eğitim ve farkındalık faaliyetlerini düzenlemeyi ve bu tür faaliyetlere destek vererek çevre bilincini artırmayı taahhüt ediyoruz.
  • Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak için çevre performansını izliyor ve geliştiriyoruz.
  • Mevcut yasal gereklilikleri ve uygunluk yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.
  • Çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi için çalışıyoruz.
  • Tüm faaliyet sahalarında çevre bilincini yaygınlaştırmak için sistematik ve düzenli bir şekilde çevre yönetim sistemini benimsemiş ve uygulamaktayız.

Bu politika, firmamızın çevresel sorumluluğunu ve taahhüdünü yansıtmaktadır ve çevrenin korunmasına yönelik kararlı bir yaklaşımı temsil etmektedir.

Çevre Politikamız, sektördeki öncü konumumuzu yansıtıyor; sürdürülebilirlik ve çevre koruma alanında sektörde tek olan Sıfır Atık Belgesine sahibiz.