Hacı İsmailoğlu Tatlıcılık A.Ş. olarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz şerbetli tatlı, unlu mamuller, dondurma ve pasta ürünlerinin tasarımı, üretimi, depolanması ve sevkiyatı ile ilgili tüm üretim alanlarında, yüksek kaliteli, lezzetli, sağlıklı ve güvenilir ürünleri gelişmiş teknolojileri kullanarak üretir ve tüketiciye ulaştırırken uymayı taahhüt ettiğimiz politikamız;

 • Sektöründe Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışında söz sahibi bir kuruluşu olarak iş ortaklarımızın isteklerini ilk ve her defasında, zamanında istenilen özelliklere ve gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerine uygun olarak karşılamak,
 • Tüm faaliyetleri HACCP (kritik kontrol noktalarında tehlike analizi), GMP (iyi üretim ve hijyen uygulamaları) ve temizlik kurallarına uygun olarak yürütmek,
 • Hammaddeden başlayıp, ürünlerin işlenmesi ile devam eden ve tüketiciye ulaştırıncaya kada tüm aşamalarda gıda güvenliği ile ilgili tehlike oluşturabilecek olası tüm etkenlerin ve risklerin tanımlanmasını, değerlendirilmesini sağlayarak işletmemizdeki bütün birimlerle sürekli kontrol altına almak,
 • Malzeme kabulünden tüketiciye ulaştırıncaya kadar tüm süreçlerde ilgili ulusal ve uluslararası güncel mevzuat, tebliğ ve/veya kanunlara, Kalite ve Gıda Güvenliği Standartlarına, Helal üretim koşullarına, gıdaların özgünlüğüne (otantisite), bireysel ve toplumsal sağlık kurallarına uygun üretim yapmak,
 • Üretimin tüm süreçlerinde tüm gıda güvenliği, savunması ve gıdaların özgünlüğüne (otantisite) yönelik riskleri değerlendirip önleyici tedbirlerin alınmasını, erişilebilirliğin sınırlandırılmasını, zafiyetin en aza indirilmesini sağlamak,
 • İyi Üretim Uygulamaları ve İyi Hijyen Uygulamaları şartlarını sağlamak,
 • Teknolojik Gelişmeleri takip etmek suretiyle işletme verimliliğini sürekli arttırmak,
 • Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini sağlamak ve etkinliğini arttırmak için her türlü gerekliliği yerine getirmek,
 • Her defasında tercih edilen marka olmak için müşteri beklentilerini eksiksiz olarak karşılamak,
 • İlkeli, çağdaş ve çalışan memnuniyetinin gözetildiği bir yönetim anlayışı ile kuruluşumuzun bütün kademelerinde problem çözen ve yaptıkları işi sahiplenen personel yetiştirmek,
 • Eğitimlerle çalışanlarımızın; Kalite, Helal Gıda ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gereklilikleri hakkında bilinçlenmelerini sağlamak ve sistemin geliştirilmesi için katkıda bulunmalarını teşvik etmek,
 • Çalışanlara kalite ve gıda güvenliği ile ilgili planlanmış görev, yetki ve sorumlulukları vermek,
 • Çalışanlarımızın farkındalığını arttırıp, meydana gelebilecek gıda güvenliği tehlikelerini önlemeye yönelik harekete geçmelerini sağlayacak, riskleri görebilen ve yönetebilen çalışanlarla birlikte sürdürülebilir bir kalite ve gıda güvenliği zihniyeti ve kültürü oluşturmak,
 • Kalite, Helal Gıda ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının gerekliliklerine uyarak, faaliyetlerimize ilişkin risk ve fırsatları analiz etmek, buna göre süreçlerimizin performansını sürekli iyileştirmek, bu doğrultuda hedefler oluşturarak gerekli kaynakları temin etmektir.